GOSPIĆ- Današnja slika jutarnjeg dolaska učenika u OŠ „dr. Jure Turić“ ponešto se razlikovala od uobičajenih. Umjesto prometnih gužvi u kojima uvijek dominiraju osobni automobili, čuo se samo  žamor djece koja su u najvećem broju stigla pješice u školu. Tako je bilo i sa svim učiteljima i zaposlenicima škole.

Na okolnim parkiralištima doista neuobičajena slika: nigdje vozila, tek poneki bicikl naslonjen na školsku ogradu. Ravnatelj škole Ivica Radošević s ponosom pojašnjava o čemu je riječ.

-Pozvali smo djecu i njihove roditelje koji stanuju u samome gradu da danas dođu u školu pješice i na taj način dadu svoj doprinos obilježavanju Dana pješačenja. Današnji je datum istaknut u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta pod geslom „Pješice u školu“. Na ovaj se način djecu stimulira na što više kretanja, uz ekološki aspekt, odnosno da njihovi roditelji što manje dolaze automobilima do škole. Posebice danas kada je lijepo vrijeme, a dan je idealan za šetnju. Pozivu su se odazvali i svi zaposlenici koji stanuju u samome gradu. Zato na okolnim parkiralištima oko škole ne možete vidjeti niti jedan parkirani automobil. Ovo je zapravo dio projekta resornog ministarstva koji smo mi i  uvrstili u naš školski kurikulum, tj. u  rad naše eko-škole, ističe ravnatelj.

Doznajemo da su djeca s radošću prihvatila poziv ravnatelja i svojih učitelja da ovaj sunčani petak bude u znaku pješačenja, bez buke i smoga automobila.

H.J.