U rano jutro 22. siječnja započela je vojno-redarstvena oslobodilačka operacija Maslenica. Neprijateljske snage su sa okupiranih područja učestalo napadale šire područje Zadra, srušen je most na Maslenici, tada jedina poveznica hrvatskoga sjevera i juga.

Operaciju kodnog imena „Gusar“ planirali su i izveli generali Janko Bobetko, Ante Gotovina, Ante Roso, Mirko Norac i Mladen Markač. U izvedbi operacije Maslenica bile su angažirane sve grane oružanih snaga, a sudjelovale su postrojbe tadašnjeg Zbornog područja Split (4. gardijska brigada “Pauci”, taktičke grupe 112. i 113., 126. brigada, 7. domobranska pukovnija, 40. inženjerijska bojna, 72. bojna VP), specijalne postrojbe MUP-a, dijelovi 6., 3., 2., i 1. gardijske brigade, dijelovi postrojbi GSHV-a, te Središnjica elektroničkog djelovanja Split, kopnene, diverzantske i pomorske snage HRM-a i eskadrila helikoptera HRZ-a.

Nekoliko dana ranije na to su područje iz Gospića krenuli dijelovi 6. gardijske brigade „Vukovi“ (kasnije 9. gardijske brigade) da bi se mehanizacija, topništvo i dijelovi ljudstva stacionirali na početne položaje. Tenkovi su zauzeli položaje kod Rovanjske, a pješačke postrojbe na najsurovijim dijelovima snježnih obronaka Velebita, podno Tulovih greda. Akcija je tekla munjevito i sinkronizirano. Ličani su tenkovima prodrli na protivničke položaje u Jesenicama, dok je cijela dotadašnja crta razdvajanja znatno pomjerena. U prvim danima Operacije Maslenica 6. gardijska nije izgubila niti jednog vojnika. Za iznimnu hrabrost i djelovanje u ovoj operaciji general Bobetko je posebno odlikovao tenkovsku satniju 6. gardijske brigade.

Na oslobođenom Masleničkom ždrilu ubrzo je sagrađen pontonski most kojega su četnici do konca rata bezuspješno pokušavali uništiti. Na položaje na Tulovim gredama 6. gardijsku brigadu zamijenili su pripadnici 118. brigade ZNG iz Gospića. Trpjeli su stalne napade neprijatelja, ali svoje položaje nisu napuštali niti se crta bojišnice pomjerala do „Oluje“.

M. S.