U Brinju su u tijeku radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada – Javorov vrh koji su otpočeli krajem prošle godine. Izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta ugovoreno je s tvrtkom Bemix d.o.o. iz Brodarice na iznos od 8,9 milijuna kuna. Stručni nadzor ugovoren je s tvrtkom Sedra consulting iz Zagreba na iznos od 224.437 kn, a usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i promidžbe i vidljivosti ugovorena je s tvrtkom Exstructa iz Zagreba na iznos od 223.750 kn.

Projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada – Javorov vrh“ financira se u najvećoj mjeri iz europskih sredstava. Kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Općini Brinje odobreno je financiranje projekta u iznosu od 85% ukupne vrijednosti projekta. Osim tog financira se iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznos od 10% ukupne vrijednosti projekta te kroz sredstva iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova tako da Općina Brinje financira minimalni iznos od 0,5% ukupne vrijednosti projekta.

Provedbom projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada – Javorov vrh, Općina Brinje će riješiti jako važan problem sanacije neusklađenog odlagališta u zadanom vremenskom roku koji nalaže Program gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Direktiva Vijeća EU 1999/31, te će se osim unapređenja okoliša na širem području odlagališta, postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene. Rok za završetak radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta Javorov vrh je srpanj 2019. godine.

L.O.