U vrtićima održane hvale vrijedne radionice

Protekloga tjedna svijet je obilježio tri datuma važna za sve nas, a posebno za djecu. Centar za socijalnu skrb-Podružnica Obiteljski centar danas je s puno žara i ljubavi prema najmlađima obilježio Međunarodni dan prava djeteta. Predstojnicu Podružnice Gospić Suzana Svetić zatekli smo u igri i edukaciji s djecom Dječjeg vrtića „Pahuljica“ u Gospiću.
-U ovome smo tjednu obilježili Međunarodni dan tolerancije, Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece i evo danas obilježavamo Međunarodni dan dječjih prava. Prvi smo posjet i druženja s djecom ovim povodima započeli u Dječjem vrtiću „Carić“ u Novalji. Bila je to prva radionica ovoga ciklusa o pravima djece. Okupile su se dvije grupe od 50-ak djece i ona su kroz igru naučila nešto više o svojim pravima. Posjetili smo i Dječji vrtić „Travica“ u Senju. Jutros smo posjetili Dječji vrtić „Ciciban“ u Otočcu, a nakon toga Dječji vrtić „Pahuljica“ u Gospiću. Djeci smo podijelili i brošure da mališani svojim glasom, svojim crtežima dadu svoj doprinos u povećavanju prava djece. koji je također održao predavanje na temu prava djeteta. Treba reći da su djeca posvuda vrlo rado sudjelovala u ovim radionicama jer su kroz igru naučila nešto novo, rekla je Suzana Svetić. Ovom je prigodom još jednom došla do izražaja suradnja s Gradskim društvima Crvenog križa Novalja, Senj, Otočac i Gospić jer su vrtićka djeca donijela odjeću, igračke i slikovnice koje im ne trebaju, da bi se ti darovi podijelili djeci slabijeg imovinskog stanja. Kruna ove priče bio je razgovor s djecom o zdravoj, odnosno nezdravoj prehrani, pri čemu se vidjelo kako djeca vrtićkih uzrasta već dobro znadu razlikovati ove pojmove.

A. K./ M. S.