Udbina: Poziv umirovljenicima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Na temelju  Odluke Općinskog vijeća Općine Udbina o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima  načelnik Općine Udbina Josip Seuček raspisao je Javni  poziv umirovljenicima s područja općine Udbina za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći .

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći mogu ostvariti umirovljenici koji: imaju prebivalište na području Općine Udbina čija  zadnja isplaćena mirovinska primanja (uključujući inozemnu mirovinu  i sve dodatke)  ne iznose više od 1.750,kn mjesečno, neovisno o kojoj se mirovini radi  (starosna, obiteljska, invalidska i sl) te  nisu evidentirani (niti njihov bračni partner) kao primatelji državnih potpora u poljoprivredi za 2021.g. u iznosu većem od 10.000 kn. Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći može ostvariti samo jedna osoba iz kućanstva.

Visina jednokratne novčane pomoći za isplatu utvrdit će se po provedenom Javnom pozivu i utvrđenom broju korisnika koji udovoljavaju kriterijima te iznosu raspoloživih sredstava u Proračunu Općine Udbina za 2022. godinu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći na propisanom obrascu (dostupan na web stranici www.udbina.hr i u pisarnici Općine) s popratnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina osobno ili poštom na adresu Stjepana Radića 6, Udbina ili na email: pisarnica@udbina.hr

Za ostvarivanje prava, uz vlastoručno potpisani obrazac, podnositelj je dužan priložiti:

– presliku osobne iskaznice,

– presliku „odreska“ od zadnje isplaćene mirovine ili drugi odgovarajući dokaz o visini mirovine,

– presliku tekućeg računa.

 Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se do 15. rujna 2022. godine, svakim radnim danom  u vremenu od 07 do 15 sati.

L.O.