Udruga „Pavenka“ iz  Brinja je  u srpnju ove godine potpisala Ugovor o  projektu „Brinje na dlanu“ sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva kroz Natječaj „Zajedno za zajednicu“ . Ovih dana „Pavenka“ je krenula s pripremnim aktivnostima za provedbu projekta čiji je cilj uređenje trenutno zapuštenog i nepristupačnog vidikovca. Osim akcije košnje trave i čišćenja okoliša i šireg prostora, postavit će se stolovi sa klupama te koševi za otpad. Također će se  postaviti i informativna tabla sa istaknutim kulturnim i povijesnim znamenitostima s kojima raspolaže područje Brinje.
S ovim projektom poboljšat će se turistička infrastruktrua  cijeloga  kraja. Kroz ovaj projekt će se potaknuti  i volonterstvo među lokalnim stanovništvom pa stoga Udruga „Pavenka“ poziva sve građane da podrže ovaj kao i slične projekte te da se volonterski uključe u projektne aktivnosti sukladno svojim mogućnostima i vremenu.

L. O.