Udruga poljoprivrednika na područjima krških pašnjaka u Republici Hrvatskoj oglasila se priopćenjem u kojem navode kako je bivši ministar Tolušić krške pašnjake nezakonito proglasio nepoljoprivrednim zemljištem. S obzirom na velik broj OPG-ova u Ličko-senjskoj županiji koji koriste krške pašnjake, proizlazi zaključak da su ovim odlukama oštećeni i brojni lički proljoprivrednici.

Objavu Udruge poljoprivrednika na područjima krških pašnjaka u RH prenosimo u cijelosti.

-Svima je danas jasno da je bivši ministar donosio pravilnike i uredbe za krška područja sa lošom i tendencioznom namjerom, a što je još važnije, protuzakonito i neusklađeno sa direktivama ZPP-a i EU.
Tako je u Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta(NN 55/2019), u stavku 6,članku 8 nezakonito odredio da:
Zemljište obraslo šumom, šikarom, makijom, garizima, šibljacima i sličnom drvenastom vegetacijom,nije poljoprivredno zemljište i ne može se upisati u ARKOD.
Ovom odredbom je cijelu Dalmaciju i velik dio krških pašnjaka, samovoljno i nezakonito proglasio nepoljoprivrednim zemljištem.
Naime ,ne može se Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta određivati što je poljoprivredno zemljište, a što ne. To se određuje Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, koji je veći zakonski akt od Pravilnika.
U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, u članku 3, stavak 2 piše sljedeće:
Neobraslo šumsko zemljište i zemljište obraslo početnim degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina(makija, garig, šikare, šibljaci i dr.)
a pogodno je za poljoprivrednu proizvodnju, smatra se poljoprivrednim zemljištem.
Bivši ministar bi trebao objasniti državnim službama zašto je nezakonito donio ovakvu odredbu u spomenutom Pravilniku i s kojim ciljem.
Pravilnik je trebao uskladiti sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Ministar poljoprivrede bi trebao donositi pravilnike i uredbe u korist poljoprivrede i poljoprivrednika, a ne na njihovu štetu.
Po ovakvoj nezakonitoj odredbi postupali su kontrolori APPRRR-a i takve nam površine izbacivali iz ARKOD-a kao neprihvatljive površine, kažnjavali nas i pisali nam naloge za povrat sredstava i to za 1.5 puta više nego što smo dobili sredstava.
Mnogi poljoprivrednici su uništeni ovakvim metodama i dovedeni na rub egzistencije i očaja. Na temlju toga i koeficijenta prihvatljivosti iživljavalo se nad poljoprivrednicima u pisanju kazni i sankcija.Uveo je čak i termin “nedovoljna ispašenost” na temelju kojeg je također kažnjavao poljoprivrednike i oduzimao im i uskraćivao sredstva.Taj termin ne postoji nigdje u EU direktivama niti ga koristi nijedna APPRRR u Europi.
Ovakvo nezakonito karakteriziranje poljoprivrednog zemljišta,prenio je i u Hrvatske šume,koje nam tradicionalno pašnjačke poljoprivredne površine ne daju u zakupe,unatoč Zakonu o poljoprivrednom zemljištu po kojem su te površine pogodne za ispašu i poljoprivrednu proizvodnju.
Na temelju Uredbe o davanju u zakup šumskog zemljišta(NN 55/2019) dodatno je blokirao svaku dodjelu i upis novih površina u ARKOD, kao i razvoj i opstojnost stočarstva na krškim područjima.Želio je da plaćamo po duploj cijeni korištenje šumskog zemljišta i to retroaktivno.
Iskoristio je svoj politički utjecaj i moć da bi oduzeo što više sredstava poljoprivrednicima krških područja.U tome je odabrao neke, sebi povjerljive, ljude u ministarstvu,APPRRR-u i Hrvatskim šumama, koristeći se perverznim smicalicama da bi svoj naum i ostvario.
Gradio je lažni PR, provodio interesno-klevetničku kampanju protiv  ljudi sa krških područja, prikazujući ih u javnosti u negativnom kontekstu, a sve s ciljem kako bi im što više oduzeo sredstava.
Tako se 2017. godine nekolicini slavonskih ratara hvalio kako je sa krških područja oduzeo 100 milijuna kuna (krška područja dobiju 240 milijuna), a to je skoro pola sredstava koje dobijemo od EK. Kontrole su rađene retroaktivno i protivno direktivama EU.
Čak 90% kontrola je bilo “nesukladno”, nemoguće da su skoro svi bili u prekršajima.Bilo je situacija kada bi kontrola na terenu u zapisniku pozitvno utvrdila kontrolu, a kontrola u “četri oka” bi napisala drugačije mišljene, negativno.
Godišnje se jedan sektor mogao kontrolirati do 5%,  a krške pašnjake je kontrolirao 90%. Cilj je bio oteti što više sredstava.Čak su nam i unatrag 3 godine retroaktivno naplaćivali kazne i oduzimali sredstva.
Zanimljiva je činjenica da je na Agronetu postojala aplikacija gdje su poljoprivrednici mogli vidjeti koliko im je oduzeto sredstava,koliko im se još treba oduzeti i koliko dugo su još u “dugogodišnjim sankcijama”. Neposredno pred najavljeni dolazak OLAFA u reziju poslovanja APPRRR, ta aplikacija nestaje sa Agroneta preko noći. NEMA JE, IZBRISANA JE!
Poljoprivrednici su zvali i pitali za aplikaciju i sankcije, odgovor su dobili da odjednom nisu u sankcijama. Na temelju čega su onda oduzimana sredstva?
Prije dolaska OLAF-a očistili su i uništili dokaze?!
Mi smo tražili od ministarstva reviziju poslovanja APPRRR, kako bi se utvrdilo koliko nam je ukupno oduzeto sredstava i gdje su ona završila?
Nažalost,ministarstvo ne smatra bitnim da se izvrši revizija i upućuje nas u sudski postupak.
Poljoprivrednicima nije posao parničenje po sudovima, oni žele raditi i proizvoditi kako bi preživjeli i od svoga rada prehranili svoje obitelji.
Ovdje se radi o teškoj zlouporebi položaja i ovlasti kako bi se naštetilo poljoprivrednicima krških područja i strogo namjenska sredstva EK za ruralni razvoj, preusmjerila negdje drugdje.
Ovakvim metodama mnogi su dovedeni pred rub egzistencije,ne mogu čekati sudske sporove i njihov ishod. Od čega će živjeti i prehranjivati stoku, pitaju li se nadležni?! Je li cilj iseliti i ovo malo stanovništva sa ruralnih područja ili je cilj razvoj stočarstva i poljoprivredne proizvodnje?!
L.O./Hrvatski krški pašnjaci