Ulaganje u cestovnu infrastrukturu u Općini Donji Lapac

1

Tijekom zadnjega posjeta župana dr. Darka Milinovića Općini Donji Lapac između nekoliko krucijalnih pitanja razgovaralo se i o sanaciji i izgradnji cesta na tome području. Sa županom su na sastanku bili i direktor Županijske uprave za ceste (ŽUC) Luka Matijević i direktor Lika cesta Željko Devčić. Od domaćina, načelnika općine Ilije Obradovića i njegovog zamjenika Mire Tomića, čulo se mnoštvo detalja vezanih uz ovu problematiku. O svemu je ipak najviše govorio direktor ŽUC-a Luka Matijević te najavio nove zahvate u poboljšanju cestovne infrastrukture na ovome području.

-Za ovu sezonu je planirano izdvajanje od 4 milijuna kuna, od čega 1,6  milijuna ide na redovno održavanje. Zbog važnosti dionice prema Štrbačkom buku izdvojit će se oko 2 milijuna kuna na investicijsko održavanje dionice u duljini od  2 km. Kada Općina Donji Lapac riješi imovinsko-pravne odnose vezano uz neposrednu blizinu željezničke pruge tada će se nastaviti sa ulaganjima na toj dionici  koja je zbog turizma važna ovom dijelu Like, rekao je Luka Matijević.

Oglas

ŽUC je već  uznapredovao u pripremama oko asfaltiranje šumske ceste od Udbine, preko Kuka, do Donjeg Lapca. U tom smislu je već utrošeno  500 tisuća kuna za izvlašenje na pojedinim parcelama, dok je oko milijun kuna stajala projektna dokumentacija buduće dionice  duljine 28 km. Bit će to nova šansa za ovaj kraj jer će Donji Lapac izravno povezivati na brzu cestu Udbina-Gornja Ploča i dalje na auto-cestu A-1.

M.S.