Dječji vrtić „Tratinčica“ iz Brinja započinje danas, 13. listopada upise djece u program predškole. Javni poziv za upis djece odnosi se na mališane rođene od 1. travnja 2010.  do  31. ožujka 2011. godine. Program predškole temelji se na 250 sati, a samo iznimno na 150 sati trajanja. U pozivu nadalje stoji kako su roditelji ili skrbnici obavezni prijaviti djecu, ukoliko se ona već ne nalaze uključena u aktivnosti pri Dječjem vrtiću „Tratinčica“. Prijave za prijem djece u program predškole zaprimaju se zaključno do 28. listopada, u vremenu od 8 do 13 sati.

L.O.