Upis u program Predškole u Lovinačkom vrtiću

Dječji vrtić „Mali medo“ iz Lovinca je na temelju čl. 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju pozvao roditelje djece s prebivalištem na području Općine Lovinac, koja nisu polaznici redovitog programa vrtića, a obveznici su škole u školskoj godini 2020./2021. (djeca koja će navršiti 6 godina života do 31.03.2020.), na upis djece u obavezni program Predškole.

Program Predškole obvezan je i besplatan te će se provoditi od 1. siječnja 2020. godine. Predviđeno vrijeme provođenja programa je tri puta tjedno (ponedjeljak, srijeda i petak), u trajanju od 2,5 sata, u dječjem vrtiću „Mali medo“ u Lovincu.

Nastavak ispod oglasa

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (preslika)
  2. uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci)
  3. uvjerenje MUP-a o prebivalištu najmanje jednog roditelja (ne starije od 6 mjeseci)
  4. preslike važećih osobnih iskaznica roditelja
  5. potvrda nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom podnose se od 26. listopada do 15. studenog 2019. godine u upravi Dječjeg vrtića „Mali medo“, u vremenu od 7 do 14,30 sati.

L.O.