Foto: Grad Novalja

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje objavio je Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Novalje u 2022. godini.

Financiranje i potpomaganjem ovakvih projekata uvelike se pomaže u realizaciji sadržaja koji u konačnici imaju za cilj povećanje kvalitete života građana u mnogim segmentima. Krajnji rok za dostavu prijava je 1. studenoga ove godine.

L.O.