Hrvatske vode su sa svojim koncesionarima i ovoga proljeća natavili s uređivanjem vodotoka na mnogim lokalitetima u Lici. Tako je ovih dana završena  brana i dio vodotzoka u Donjim Pazarištima. Više o svemu rekla nam je voditeljica ispostave Hrvtaskih voda Lidija Pernar.

-Vodotok Popovača dužine 12 km nalazi se u naselju Popovača Pazariška na području grada Gospića. Popovača ima nekoliko pritoka i vodotok je koji ne presušuje tijekom cijele godine. U predjelu naselja Donje Pazarište ima nekoliko mostova i 13  vodnih stepenica, dok se uzvodno, prema šumi, nalazi jedna vodna stepenica i mala brana tzv. brana Jelinić. Ovih dana, Hrvatske vode su završile radove na sanaciji znatnih oštećenja na brani Jelinić, širine 8 m i visine 5 m kao i slapišta i praga u sklopu same brane. Također izvršeni su i radovi na sječi, čišćenju i izmuljenju vodotoka u dužini 100 metara uz malu branu, rekla nam je Lidija Pernar.

Ove poslove realiziralo je poduzeće GPV „Građenje“ iz Gospića.

L.O./L. P.