Ove godine dio radova na redovnom održavanju vodotoka koje izvode Hrvatske vode preko koncesionara G.P.V. „Građenje“ izvodio se na rijeci Uni u mjestu Neteka, općina Srb, nizvodno od samog izvora rijeke Une. Izvor rijeke Une je hidrološki spomenik prirode, odnosno mjesto gdje se od izvorske vode formira modrozeleno jezero nalazi se na 398 metara nadmorske visine. Sam izvor rijeke Une, prema podacima Natura Jadera, Javne ustanove na području Zadarske županije za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode je najdublji istraženi krški izvor u području Dinarida i peti po dubini izvor u svijetu.

Radovi koje su izvele Hrvatske vode se odnose na košnju i sječu niskog raslinja te uklanjanje trulih stabala iz korita i pokosa vodotoka na dionici od 300 m. Radovi se izvode u dogovoru s Javnom ustanovom Natura Jadera koja također izvodi radove na održavanju i popravcima staze i ograde koja vodi do samog izvora, modrozelenog jezera. Bez obzira na to što se radi o području Zadarske županije, područje općine Srb se nalazi u obuhvatu ličke ispostave Hrvatskih voda. Pučkim govorom rečeno: Sve to Lika!!!

L. O.