Budući se nakon kratkog kišnog perioda u Lici nastavilo lijepo i suho vrijeme (može se reći i presuho vrijeme za ovo doba godine) tako su se nastavili i radovi na čišćenju bujica, kanala, vodotoka koje izvode Hrvatske vode na više lokacija u Lici. Na više lokacija u Perušiću uređuje se i čisti Perušićki potok.

Perušićki potok je glavna Perušićka bujica dužine oko 10 km koja izvire na izvoru Josipovac, podno Grabovače, prikuplja vodu iz više manjih izvora i pritoka, protječe kroz Perušić, kod Ličkog Osika se ulijeva u Balatin i u konačnici u rijeku Liku. Perušićki potok nikada u potpunosti ne presušuje. Ovih dana izvode se radovi na čišćenju i sječi raslinja Perušićkog potoka na reguliranoj dionici s jedne i druge strane državne ceste. Također se uzvodno, kod željezničke pruge, izvodi čišćenje i regulacija potoka te se saniraju i izvode dva armirano-betonska propusta da se smanji plavljenje i izlijevanje na okolne površine.
Doznajemo da se po završetku radova na Perušićkom potoku planira čišćenje i uređenje kanala na drugoj lokaciji također u Perušiću, a to je kanal koji protječe neposredno uz pristupnu cestu prema autoputu u dužini nešto manjoj od jednog kilometra. Također se do kraja godine planiraju i radovi na uređenju lokve u Kvartama. Lokvu su prije dvije godine Hrvatske vode detaljno očistile, a sada planiraju dodatne radove na uređenju i obzidavanju lokve nakon čega bi Općina Perušić uredila okoliš same lokve s dodatnim sadržajima.

L. O.