Izgradnja novog sustava HES Kosinj iziskuje brojne zahvate na terenu, kao pripremne radove neophodne za realizaciju ovog velikog projekta HEP-a. Svjedočimo izgradnji nove spojne ceste Mlakva-Studenci, u centru Perušića gradi se stambena zgrada sa 28 stanova, dok su na području oko buduće brane već krenuli u realizaciju spojnih cesta, tunela  i ostale infrastrukture. Jedan od dijelova ukupnog projekta su groblja, o čemu nam je više rekao zamjenik načelnika Općine Perušić Mihael Kurteš.

-Sklopljen je ugovor i u ponedjeljak kreću radovi na uređenju i proširenju Mjesnog groblja u Perušiću. Izvođač radova su Lika-ceste iz Gospića koje će  proširiti groblje, postaviti novu ogradu, rasvjetu, ceste i posaditi hortikulturu. Izvođači radova već su uvedeni u posao vrijedan 2,2 milijuna kuna koji financira HEP. 

Prilikom potapanja šireg područja Gornjeg Kosinja bit će potrebno prethodno obaviti mnoge ekshumacije sa tamošnjih groblja i ti će posmrtni ostaci biti prebačeni u Perušić. Zbog potapanja većeg dijela Gornjeg Kosinja također će se raditi na proširenju i uređenju groblja u Kosinjskom Bakovcu i Studencima, rekao nam je Mihael Kurteš.

L.O.