Krbavsko polje je dio područja Like koje pripada crnomorskom slivu. U slivu Krbavskog polja nalaze se četiri značajnija povremena bujična vodotoka. To su Krbava, Krbavica, Karamanuša i Ribnjak.

Hrvatske vode su započele sa izvođenjem radova na uređenju i čišćenju dijela vodotoka Krbava, dužine oko 1,5 km. Krbava kao vodotok površinski izvire kod Udbine, a ponire na kraju svojega površinskog puta kod Jošana. Ukupne je dužine oko 17 km. Vodotok je djelomično zarastao u gustu vegetaciju, grmlje i šiblje te je primijećeno dosta trulog drveća koje je potrebno ukloniti kako bi se popravila protočnost samog vodotoka i sprječilo izlijevanje iz korita.

Vode Krbave, točnije izvora Bukovac, koriste se i za vodoopskrbu Udbine i okolice.

L. O.