Kalendarski gledano najbliže datirani projekt i događaj na području Općine Vrhovine bit će otvaranje nove kuglane. Više nam je o tome projektu i sadržaju rekao načelnik Općine Vrhovine Milorad Delić.

-Kuglana se gradi unutar granica NP Plitvička jezera, na lokalitetu Donji Babin Potok. U taj sadržaj oko milijun kuna ulažu Ministarstvo obnove i sporta, Središnji ured za stambeno zbrinjavanje i Općina Vrhovine.

Prema dinamici radova nova kuglana trebala bi biti otvorena 30. ožujka ove godine, ističe načelnik Milorad Delić i dodaje kako je u pitanju resurs i sadržaj koji će uvelike proširiti turističku ponudu ovog dijela Like.

L. O.