JU Nacionalni Park Sjeverni Velebit provodi projekt „Poučna staza u Velebitskom botaničkom vrtu“ na osnovu Ugovora o financiranju iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

U sklopu tog projekta izašao je Poziv na dostavu ponuda za izradu i oblikovanje edukativno-informacijskih ploča za poučnu stazu u Velebitskom botaničkom vrtu, te je donesena Odluka o odabiru najboljeg ponuđača.

Najpovoljniju ponudu dostavila je tvrtka „Pismorad“ d.o.o. iz Svete Nedelje, u iznosu od 46 500 kuna. Nove oznake vezane su uz Botanički vrt na Zavižanu gdje trenutno ima oko 40 cm snijega.

L.O.