Uskoro pečenje rakije bez naknada državi

Sukladno izmjenama i dopunama zakona o trošarinama što ih je Ministarstvo financija objavilo na Vladinom portalu e-savjetovanje, građani koji proizvode jaka alkoholna pića, uglavnom rakiju, za svoje potrebe, više neće morati plaćati trošarine državi.

Naime, prema važećim pravilima građani koji su proizvodili alkoholna pića iz voća, morali su biti upisani u Registar trošarinskih obveza i plaćali su trošarine ovisno o zapremini kotla, što je iznosilo sto kuna za kotao zapremine sto litara, a za kotao zapremine iznad 100 litara iznos je bio 200 kuna.

Nastavak ispod oglasa

Kad Sabor usvoji te izmjene to znači da građani koji imaju vlastiti kotao i uzgajaju voće, pa primjerice proizvedu 50 litara rakije, više neće imati obvezu plaćanja trošarine i godišnje prijave svoje proizvodnje, kako bi se nadziralo jesu li premašili limit. Oni koji dosad nisu registrirani kao proizvođači i oni koji nisu registrirali svoj uređaj za destilaciju ipak će to morati učiniti.

Tako se predlaže oslobađanje od plaćanja trošarine »malom proizvođaču jakog alkoholnog pića«, odnosno fizičkoj osobi koja proizvodi jako alkoholno piće iz voća koje ta osoba uzgaja i dobiva sa zemljišta koje je u njezinom vlasništvu ili zakupu, s pomoću jednostavnog malog uređaja za destilaciju, odnosno kotla.

L. O.