Uskoro premošćivanje pruge u Studencima

Ni ljetne vrućine ni vrijeme godišnjih odmora nisu omele  većinu radova na području Općine Perušić. Na potezu od Studenaca do HE „Sklope“ nedaleko od Mlakve  trenutno se gradi prva moderna cesta na kosinjskom području. Ovo je tek jedan  građevinski zahvat kojega financira HEP vezano uz  mnoštvo projekata u prvoj fazi realizacije HES „Kosinj 2.“. 

Radove  izvodi  „ST Gramit“ d.o.o. iz Splita što se odnosi na probijanju  kroz  neprohodne terene u duljini od gotovo devet kilometara. Radovi traju, a ovoga ljeta se prišlo izgradnji najzahtjevnijeg detalja-premošćivanju željezničke pruge u Studencima.

Nastavak ispod oglasa

Na budućem nadvožnjaku već je postavljen prvi upornjak (stup), a realizacija drugoga očekuje se sredinom mjeseca rujna. Na ovaj način bi pruga bila premošćena poveznim gredama do početka jeseni.

L.O.