Putem sustava Javne nabave Općina Perušić sklopila je Ugovor o radovima na proširenju Mjesnog groblja Perušić s tvrtkom „Lika-ceste“ iz Gospića. Vrijednost radova je 2,2 milijuna kuna, podrazumijevaju izgradnju i uređenje infrastrukturnih sadržaja, a u cijelosti ih financira Općina Perušić. Predviđeno je da se s radovima krene početkom travnja, dok je rok za izvršenje ovoga posla 6 mjeseci.

L. O.