Na natječaj koji je završio u srpnju 2019. Općina Brinje se prijavila sa projektom Rekonstrukcija društveno-intepretacijskog doma u Lipicama.

Nakon administrativne kontrole te kontrole procjene kvalitete prijava je zauzela visoko 3 mjesto na rang listi čime je uvrštena na listu za odluku o odabiru projekata.
Nakon primitka Odluke o odabiru projekata od strane LAG-a LIKA slijedi postupak provjere od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju nakon ćega će uslijediti izdavanje Odluke o dodjeli sredstava.

Kroz predloženi projekt cilj je obnoviti i rekonstruirati postojeći Dom (stan preko puta stare škole) koji će služiti lokalnim mještanima za održavanje kojekakvih manifestacija, jednako kao i održavanje svih aktivnosti u naselju Lipice.
U ovom projektu Općina Brinje računa na pomoć stanovnika Lipice.
Predloženi projekt je pokrenula Udruga Lipice koja je s Općinom Brinje uspostavila dobru suradnju. Nakon utvrđenih prioriteta, Općina Brinje je pronašla financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije koja je temelj prijave na svaki raspisani natječaj.

Ukupna vrijednost navedenog projekta je 1,100.000 kuna.
Načelnik Fumić je jako zadovoljan dobivenom Odlukom unatoč vremenu u kojem se nalazimo; pri čemu izražava i zadovoljstvo radom Udruge Lipice kao relativno mlade udruge koja prepoznaje probleme s kojima se suočavamo.

L.O.