Ne događa se često da Gradsko vijeće Grada Gospića jednoglasno donese neku važnu odluku. Dogodilo se to na zadnjoj sjednici gdje se raspravljalo o novom projektu „Izgradnja vodoopskrbe naselja Široka Kula“. Trgovačko društvo „Usluga“ d.o.o. prijavit će ovaj projekt na natječaj iz Mjere 07, podmjera 7.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. naziva „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“.  Svrha ovog natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos aktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sutave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Projekt je vrijedan  9 257 000 kn kojim će Usluga d.o.o. stanovnicima Široke Kule izgraditi vodovod duljine 7, 6 km.

L.O.