ZZJZ Ličko senjske županije

U Hrvatskoj se ove godine  obilježava  20 godina od početka praćenja rezistencije bakterija na antibiotike. To je tradicija kojom se može pohvaliti  tek mali broj europskih država. Kako ističe struka  pojačava se  svijest  znanstvenika i epidemiologa na prijetnje da će otpornost na antibiotike ugroziti mogućnost prevencije i liječenja infektivnih bolesti, a s time i primjenu invazivnih postupaka u medicini.

Odbor za praćenje rezistencije osnovan je 1996.  pri kolegiju za javno zdravstvo AMZH sa ciljem prikupljanja i analize podataka o rezistenciji u pojedinim regijama naše zemlje. U radu Odbora za praćenje rezistencije sudjeluje sa znatnim uspjehom i mikrobiološki laboratorij Zavod za javno zdravstvo  Ličko senjske županije, ističu iz Ministarstva zdravstva RH.

Min. zdravstva/L. O.