Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite u OŠ Lovinac održana je pokazna vježba evakuacije i spašavanja pod nazivom  „Lovinac 2019.“ u suradnji OŠ Lovinac i Općine Lovinac, nositelji organizacije i provedbe pokazne vježbe evakuacije i spašavanja su DVD Velebit-Lovinac, JVP Gospić, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić (Županijski centar 112), Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić, PU ličko-senjska – PP Gospić te Gradsko društvo Crvenog križa Gospić.

Cilj pokazne vježbe bio je prezentacija aktiviranja, opremljenosti i osposobljenosti, odnosno mogućnost djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Općine Lovinac na pružanju pomoći i spašavanju učenika i djelatnika u slučaju požara i eksplozije, kao i praktična provjera Plana evakuacije u zgradi Osnovne škole Lovinac, te pružanja pomoći i spašavanja povrijeđene osobe u prometnoj nezgodi.

Scenraio ove vježbe odvijao se točno do najmanjeg segmenta. Sve se odvijalo kao u stvarnim situacijama gdje je ravnateljica OŠ Lovinac  najprije pozva,a ŽC 112, a onda se akcija uzbunjivanja vršila po uhodanom i dobro uvježbanom protokolu. Županijski centar obavještava sve potrebne žurne službe. Na prvi znak uzbune učenici su u pratnji učiteljica i učitelja napustili zgradu škole, a zatim su počeli pristizati vatrogasci DVD Velebit-Lovinac i JVP Gospić, vozilo s timom Zavoda za hitnu medicinu te ekipa GD Crvenog križa Gospić.  

Svi sudionici pokazne vježbe evakuacije i spašavanja i ovoga puta su pokazali visok stupanj spremnosti za brzo i ispravno reagiranje i izvršenje svih zadaća, a sve u svrhu sigurnosti građana. Najbolje ocjene tijeku i dosezima ove vježbe dao je i stručni tim za analizu koji je cjelokupnu vježbu ocijenio iznimno uspješnom u svakom segmentu djelovanja.

L.O.