Na današnjoj skupštini  Ličko-senjske županije jedna od točaka je bila i usvajanje proračuna. Usvojen je s velikom većinom glasova, odnosno od 33 vijećnika, 28 bilo je za proračun. Ponovno je 5 vijećnika HSP-a kao i do sada bilo suzdržano. S jednakim brojem usvojena je i odluka o izvršavanju proračuna za 2021. Ostale točke jednoglasno su usvojene.

Vijećnica HSP-A Tomislava Šimatović podržala proračun koji je predložio župan Milinović

Vrlo zanimljiva je činjenica da je i vijećnica s liste HSP-a očito odbacila stranačku stegu te pročitala i proučila proračun Ličko-senjske županije. Vijećnica Tomislava Šimatović nije našla razloga ne podržati predloženi proračun. Je li to naznaka novih odnosa u HSP-u? Postavlja se logično pitanje, je li to neki novi smjer u kojem vijećnici odlučuju ne isključivo stranačkom stegom nego na osnovu realnih pokazatelja?  Je li to i odmak vijećnice Šimatović od politike koju nudi HSP, ostaje za vidjeti.

L.O.