Pod predsjedanjem Milorada Vidmara održana je danas posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Perušić. Sjednica je održana u  prostorijama Društvenog doma u Donjem Kosinju.

Govoreći o rezultatima rada u proteklom razdoblju načelnik  Općine Perušić Ivica Turić izrazio je zadovoljstvo ukupnim postignućima, pri čemu su povremene prepreke stvarale objektivne okolnosti i zakonske odredbe s proceduralnim  regulativima. Glavna točka današnje sjednice bio je Proračun Općine Perušić za 2019. godinu. Detaljno ga je elaborirala voditeljica Odjela financija Josipa Kolak, a članovi vijeća su u prispjelim materijalima za sjednicu mogli pratiti svaku stavku ovoga dokumenta. Nakon kraće rasprave Proračun je jednoglasno usvojen i za 2019. će iznositi 64.885.775,91 kunu.

Obrazlažući dijelove Proračuna načelnik Turić je ustvrdio kako je prometna infrastruktura jedan od temelja dugoročnog razvoja pa će se za izgradnju novih i sanaciju postojećih nerazvrstanig cesta na tome području utrošiti cca. 37,5 milijuna kuna. Nastavljaju se i  ulaganja u održavanje i razvoj komunalne infrastrukture (3,5 mil. kuna), u što valja ubrojiti i izgradnju kanalizacije i sanaciju deponije otpada Razbojište. Kako je ustvrdio načelnik Turić ovogodišnji Proračun uključio je potrebe mnogih udruga, razvoj turizma, rad kulturnih i sportskih društava, socijalni aspekt djelovanja Općine Perušić, školstvo i skrb o svim generacijama.

Pripreme za utvrđivanje prijedloga Proračuna za 2019.  ove su godine bile u znaku najvećeg mogućeg stupnja transparentnosti prema javnosti. Mjesec dana uoči donošenja ovoga dokumenta objavljena je mogućnost po kojoj su svi građani imali uvida u  prijedlog Proračuna, davali su svoje prijedloge, primjedbe i sugestije. Tiskan je i materijal dostupan svim građanima iz kojega je razvidno u kojem smjeru ide razvoj Općine Perušić u 2019. godini.

M.S.