Usvojen Proračun Općine Perušić za 2018. godinu

Na današnjoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća  Općine Perušić između nekoliko točaka  na Dnevnom redu bila je i rasprava  te usvajanje  Proračuna za 2018.godinu. Nakon obrazlaganja Proračuna prešlo se na glasanje. Za Proračun u visini od 28.862.840, 58 kn za 2018. godinu bili su svi vijećnici HDZ i koalicije i jedan vijećnik SDP-a, dok je suzdržan bio samo nezavisni vijećnik Tomislav Hećimović. Na ovaj je način Općina Perušić prva jedinica lokalne samouprave u Ličko-senjskoj županiji koja je izglasala Proračun za narednu fiskalnu godinu.

L.O.

Nastavak ispod oglasa