U okviru programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ iz EU fonda za regionalni razvoj realizira se energetska obnova Doma zdravlja  Gospić. Ukupna vrijednost radova je 3.483.237 kuna, uz sufinanciranje iz fonda EU-a koji će izdvojiti 2.060.192 kune bespovratnih sredstava, dok će Ličko-senjska županija sudjelovati u sufinanciranju sa 1.423.045 kuna. Radovi su započeti u ožujku i neprekidno traju. Na ovaj način će se smanjiti utrošak energije za 68 posto i emisija CO2 za čak 97 posto. Na taj će se način ova zgrada iz energetskog razreda E prebaciti u razred B.

Izvođač radova je tvrtka „ Jukić-Dam“ iz Otoka koja radi kompletnu termo-izolaciju zgrade: vanjsku ovojnicu (fasada), podua i tavansku izolaciju, izmjenu kompletne stolarije, kao i neophodne prateće radove. Uz to će se promijeniti i sustav grijanja odakle se izbacuje dosadašnji način grijanja na lož ulje. Rok za izvođenje energetske obnove Doma zdravlja Gospić je 10 mjeseci.

L.O.