Vatrogasci, skromni ljudi kojima ništa nije teško!

0

Dobrovoljno vatrogasno društvo Perušić je u godini koja je na izmaku imalo brojne i uspješne intervencije. Iako skromno opremljeni perušićki su vatrogasci potvrdili staru hrvatsku poslovicu po kojoj je „u ruci Mandušića Vuka svaka puška bit će ubojita“! Izlazak na požare objekata, otvorenog prostora, spašavanje ljudi u prometnim nesrećama-tek su dio repertoara njihovog djelovanja. Nedavnim uključivanjem u Program javnih radova Općine Perušić ovom je DVD-u dodijeljeno osam zaposlenika na određeno vrijeme. Zapovjednik DVD-a Perušić Ivica Pocrnić zadovoljan je ovom odlukom.

-Programom su obuhvaćeni poslovi prevencije od požara i sanacije posljedica bujičnih poplava te zaštita okoliša. Obavljat će se radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala… Također nam je važno i održavanje poljskih puteva  jer obuhvaća pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava. Ne smijemo zaboraviri niti radove na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćajuposlove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja, rekao nam je Ivica Pocrnić. Zima već čini svoje  pa  kada zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput kiše i snijega nije moguće odrađivati poslove na otvorenome, moguće je te osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenje snijega itd. 

Oglas

Perušićki vatrogasci imaju 22 educirana  člana osposobljena za sve zadatke koji se pred niih stavljaju. Kako skromno ističu, raspolažu sa tri vozila, a odmah početkom naredne godine putuju u Tirol gdje će od Vlade ove pokrajine dobiti na dar još jedno moderno vatrogasno vozilo.

M.S.