Policijska uprava ličko-senjska intenzivirala je kampanju koja ima za cilja prijavu prebivališta građana koji to do sada nisu učinili. Podsjećaju na okolnosti zbog kojih dio građana do 29. prosinca 2014. godine trebaju ponovno prijaviti prebivalište:

-to su građani koji su na dan 29. prosinca 2012. godine imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana (a nisu izvadili novu);
-građani koji nikad nisu ishodili osobnu iskaznicu;
-građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese, npr. bb, 0 i sl.)

Obveza odjave prebivališta u RH postoji za one hrvatske državljane koji su se iselili iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustili učiniti, odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije, tj. konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su iselili. Prilikom odjave prebivališta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja. Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo, nego i nadalje ostaje hrvatski državljanin, ima pravo na putovnicu, ali nema pravo na osobnu iskaznicu i druge isprave koje se izdaju temeljem prebivališta u Republici Hrvatskoj. Hrvatski državljanin koji se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske, nego boravi izvan nje duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera, dugotrajnog liječenja, ili drugih razloga nije dužan odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ali, osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu.
Ako nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku, može to učiniti i u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području boravi te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu i sl., a u nekim slučajevima svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu). Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu.
Privremeni boravak izvan RH može se prijaviti na razdoblje do 5 godina. Ukoliko osoba boravi izvan Hrvatske i nakon 5 godina, mora obnoviti prijavu te nadalje dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati svake 3 godine, ako i dalje boravi u inozemstvu.

Oni građani koji su se s danom 29.12.2012. godine već nalazili u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, moraju najkasnije do 29.12.2014. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Navedenu obvezu mogu izvršiti posredstvom diplomatike misije odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području borave. Ako to ne učine za njih će se pokrenuti postupci odjave prebivališta po službenoj dužnosti. Osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u RH, ali nisu nikad živjele u mjestu prijavljenog prebivališta nego su prebivalište prijavile fiktivno, ili više ne žive na adresi prijavljenog prebivališta, dužne su odjaviti svoje prebivalište u RH, odnosno prijaviti prebivalište na adresi gdje stvarno žive (ako žive u Republici Hrvatskoj). Ako same ne odjave prebivalište nadležna policijska uprava ili postaja će pokrenuti postupak odjave njihovog prebivališta po službenoj dužnosti.

Osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili na drugi način nisu stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj, te se zbog toga nalaze u inozemstvu, moraju do 29.12.2014. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju odnosno konzularni ured Republike Hrvatske. U protivnom će se i za njih pokrenuti postupci odjave prebivališta po službenoj dužnosti.

Građani koji su na dan 29.12.2012. godine imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana, ili koji nikad nisu ishodili osobnu iskaznicu kao i građani koji imaju prijavljeno prebivalište na nepostojećim adresama, moraju najkasnije do 29.12.2014. godine, policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, ponovno prijaviti prebivalište. Ako ne ispune ovu obvezu izvršit će se odjava njihovog prebivališta.

PU ličko-senjska