Važni akti za razvoj Općine Udbina

Općina Udbina objavila je Javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine i prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podudbina. Javna rasprava održat će se u trajanju od 15 dana, u vremenu od 10. do 24. studenoga u prostorijama Općine Udbina u  uredovno vrijeme za rad sa strankama. Javno izlaganje o  ovim dokumentima najavljeno je za petak, 17. studenoga u Općinskoj vijećnici s početkom u 12 sati. Prijedlozi, primjedbe i  sugestije građana vezani uz ovu tematiku mogu se također dostavljati putem pošte na adresu: Općina Udbina, S. Radića 6, 53 234 Udbina, zaključno do 24. studenoga.

L.O.