Prema dojavama građana uočeno je da pojedini trgovački centri te poglavito manje trgovine prehrambenim artiklima ne osiguravaju dovoljan razmak, odnosno ne kontrolirano puštaju kupce u trgovine čime direktno krše epidemiološke mjere koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.  

Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije zahtjeva od nadležnih lokalnih stožera pojačanu kontrolu na takvim objektima, jer  takvo ponašanje sigurno ne pridonosi suzbijanju epidemije korona virusa.  

Molimo vlasnike trgovina i nadležne u trgovačkim centrima da se strikno pridržavaju epidemioloških mjera jer je na čitavom području Ličko-senjske županije uočen povećan broj građana koji su došli iz područja van Ličko-senjske  županije. 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE