Među atributima koji zorno najavljuju dolazak Nove godine svakako su i bankomati. Redovi građana pred tim „zidovima plača“, kako ih mnogi nazivaju, potvrda su prethodnih riječi. A kada smo kod potvrda onda smo bacili pogled na koševe za otpatke nedaleko od bankomata. Krcati su potvrda o transakcijama. Većina građana uzimaju zadnju kunu u 2018. Netko tko je te koševe trebao isprazniti nije to uspio učiniti. Ipak se bliže blagdani.

L. O.