Danas se zapravo pokazalo da samovolja i silovanje demokracije od strane Nade Marijanović nije prošla. Potpuno je nekorektno i gotovo nevjerojatno da se Nada Marijanović usudila sazvati izvanrednu Skupštinu bez ijednog razloga. Htjela je potrošiti novac poreznih obveznika (jedna sjednica košta oko 40 000 kn ) za politički obračun unutar HDZ – a u čemu se ne bi trebao koristiti vijećnicima. Najbolji odgovor na to je neuspjeh Nade Marijanović da osigura kvorum.

Na ovaj način Nada Marijanović zapravo najviše šteti HDZ –u. Očito je da je zbog  takvih razloga jučer sedam vijećnika HDZ – a prešlo u nezavisne vijećnike. Poznato je kako se govori unutar županijskog HDZ – a da je Nada Marijanović htjela biti i predsjednica Mladeži HDZ – a Ličko-senjske županije. Isti tako je poznato da u tome nije uspjela. Jasno je kako Marijanovićka ima nepresušne ambicije pa je valjda zbog toga što nije postala predsjednica Mladeži dobila nove ambicije da rukovodi Županijskom skupštinom na ovakav, možemo reći gotovo nepristojan način. Dosada su svi blagonaklono gledali na njezine ambicije pa joj je tadašnji šef ličkog HDZ – a Milinović omogućio da bude predsjednica Skupštine, a sadašnji šef Mario Kustić da postane predsjednica mladeži općine Perušić. Iz kruga bliskih njoj kažu da ima nerealne ambicije, a mi ćemo dodati da su sve ambicije u redu, a drugi da bi Nada Marijanović gazila preko mrtvih ljudi u ostvarivanju svojih ambicija. No međutim, vijećnici u Skupštini nisu ovce da ih svojim neostvarenim ambicijama vodi Nada Marijanović.

Milinović: Nada Marijanović obmanjuje – žao mi je što nije bilo Skupštine

Nazvali smo i župana  Milinovića i zamolili ga komentar današnje izvanredne skupštine.

Kako komentirate pokušaj sazivanja izvanredne skupštine?

Milinović je odgovorio onom poznatom Einsteinovom: „Neke ljude možeš varati neko vrijeme, ali sve ljude ne možeš varati zauvijek“. “Predsjednica Skupštine je izvarala vijećnike i time ih pokušala dovesti u položaj da odlučuju o nečemu za što Skupština nije nadležna. Žao mi je što nije bilo Skupštine jer sam namjeravao i predsjednici i drugima reći : Popu pop, a bobu bob. A to za neke ne bi bilo ugodno.”

Je li vas kontaktirala Nada Marijanović za izvanrednu skupštinu?

“Kontaktirala me je kada će biti Skupština, da će biti 13-tog, pa za dva dana da neće biti 13.-og  već kasnije, pa je rekla da će me nazvati sutradan pa me nije nazvala, pa sam ju ja nazvao sutradan, ali se nije javljala, a to je stvar kućnog odgoja. Ja joj nisam lutka na koncu oko koje je do jučer skakutala jer sam joj valjda trebao i žao mi je što danas nije bilo Skupštine da joj pokažem i kažem što mislim o njoj, ali nadam se da će uskoro biti prilike za to.” kazao je Milinović.

L.O/V.I.