Već smo pisali o početku radova na dionici nove ceste Studenci-Sklope, infrastrukturnoj žili-kucavici koja će biti najvažnija prometnica pri realizaciji megaprojekta HES „Kosinj 2“.  Riječ je dionici duljine 9 000 metara za koju će HEP izdvojiti 30 milijuna kuna.

U punom je radnom zamahu tvrtka GPV „Građenje“ iz Gospića koje pored toka rijeke Like gradi panoramsku šumsku cestu na dionici Kaluđerovac-Mlakva koja će doseći HE „Sklope“. Posao vrijedan 3,1 milijun kuna trebao bi biti okončan do konca kolovoza ove godine.

Natječaj po sustavu javne nabave angažirao je  najpovoljnijeg izvođača radova na realizaciji Vatrogasnog doma u Perušiću. To je tvrtka „Kulić-Invest“ d.o.o. iz Vinkovaca koja će za koji dan na lokalitetu bivše Tvornice likera započeti s radovima. Ovaj  projekt će stajati oko 5,5 milijuna kuna, što će se najvećim dijelom financirati iz EU ruralnog  fonda kroz mjeru 741-pomoć lokalnoj zajednici. Od EU-a će se  dobiti 4,2 milijuna kuna, dok će preostali iznos financirati Općina Perušić iz vlastitih proračunskih sredstava. U tome objektu će se smjestiti sve službe za žurna djelovanja koje su dio Civilne zaštite Općine Perušić.

M.S.