Unatoč jutros zabilježenih ne tako ugodnih nekoliko stupnjeva ispod ništice, radnici poduzeća „VIA“ d.o.o. iz Rijeke bacili su zadnju „lopatu“ asfalta u ul. Kralja Zvonimira čime su završili poslove na saniranju odnosno rekonstrukciji oštećenih dijelova nogostupa, čime su završeni poslovi za ovu godinu.

Marko Prpić Miladina
Marko Prpić Miladina

„Riječ je o radovima održavanju nerazvrstanih djelova cesta na području Grada Otočca, čija je vrijednost radova oko 500 tisuća kuna sa pdv-om. Ovim poslovima „VIA“ iz Rijeke, nakon 5 godina ponovno se vratila u Otočac, jer sada radimo za Grad Otočac a neki prijašnji radovi bili su u ingerenciji Županijske uprave za ceste“, kazao je Marko Prpić Miladina vlasnik „VIA“ d.o.o. iz Rijeke.
Dodao je da je „VIA“ napravila i 400 metara ceste u Švici, potom u Poljicima 200 metara, u Ličkom Lešću napravljeno je oko 250 metara i raskrsnica prema hotelu „Gacka“, kao i poslovi na krpanju udarnih rupa po gradu.
Dražen Prša