Više reda u hrvatskom agraru

Budući je tehnološki napredak neminovno zahvatio i Hrvatsku pomoću preglednika ARKOD svatko u svakom trenutku može uvidjeti veličinu, položaj ili nasade na nekoj parceli u RH. U javnoj raspravi je izmjena pravilnika o ARKOD-u, tj. „Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta“ kojom će se urediti način upisa parcela u ARKOD, uključujući rješavanje slučajeva ucrtavanja parcela u ARKOD bez dokaza o posjedu. Ovim se, između ostaloga, želi doskočiti „maštovitim“ poljodjelcima koji su bez tuđeg znanja dobivali poticaje na tuđe posjede, a da na njima počesto nisu ništa uzgajali. Izmjenom pravilnika omogućit će se upis parcela isključivo uz potvrdu vlasnika čestice. U ovom koraku važno je da poljoprivrednici koji i dalje obrađuju i koriste poljoprivredno zemljište registrirano u ARKOD-u, a nemaju regulirano pravo na posjed, ne trebaju ispisivati te površine iz ARKOD-a, već umjesto toga trebaju opet provjeriti mogu li stupiti u kontakt s vlasnicima parcela koje obrađuju, odnosno na bilo koji način od navedenih pravnih oblika (zakup ili plodo-uživanje) regulirati odnos s vlasnicima, ili pričekati donošenje izmjena Pravilnika o ARKOD-u kojim će se regulirati način upis zemljišta koje obrađuje. Važno je da vlasnici zemljišta koji utvrde da je netko drugi upisao u ARKOD njihovo poljoprivredno zemljište koji oni sami ne koriste, a da je to učinjeno bez njihova znanja ili bez njihove (usmene ili pismene) suglasnosti, mogu se javiti u najbliži Regionalni ured ili središnji ured Agencije za plaćanja i zatražiti kontakt podatke o poljoprivredniku koji koristi te ARKOD čestice ili zatražiti ispis ARKOD čestica.
Na ovaj bi se način doskočilo muljaži vezanoj uz korištenje tuđih poljoprivrednih zemljišta bez znanja vlasnika, uz što je do sada išlo i uzimanje poticaja na tuđi posjed. Mediji su javljali o krajnjoj ironiji ove priče po kojoj su takvi „domišljati“ poduzetnici na takvim parcelama uzgajali-korov!!!

M.Smolčić

Nastavak ispod oglasa