Foto: NP SJ. Velebit

Stanje u NP Sjeverni Velebit i dalje je vrlo složeno jer bilo kakve aktivnosti ometa 169 cm snijega na Zavižanu. Ovome svakako treba dodati epidemiju korone, o čemu nam je više rekla ravnateljica ove ustanove Irena Glavičić Sertić.

-Ralice su krenule prema Zavižanu, ali je visina snijega velika, ponegdje s visokim nanosima tako da se za sada odustalo od čišćenja cesta. Kuća Velebita u Krasnu je u funkciji, ali s vrlo malim brojem posjetitelja, oko 40 na tjedan dana. Rezultati ove epidemije  ogledavaju se i u rezervacijama. Svake godine bi već u ovo vrijeme bilo puno upita grupa koje su se pojavljivale da bi nam došle, a sada niti jednog upita, rekla nam je ravnateljica Irena Glavičić Sertić.

M.S.