HGSS-Stanica Gospić je protekloga vikenda  odradila  četvrtu po redu redovnu staničnu vježbu u ovoj godini. Vježba speleospašavanja održala se u ponoru Pepelarica  dubine  – 358 metara na srednjem Velebitu, predio Kalanjeva Ruja. Na vježbi je sudjelovalo 15  spašavatelja podijeljenih u 7 timova. Nakon što su ekipe izradile sidrišta i isprobale sisteme za izvlačenje spustile su se na dubinu od 120-ak metara od kuda je bio predviđen početak transporta. Uslijedio je kraći odmor, a potom su se ekipe vratile na svoje pozicije i transport je započeo. Ekipa koja se nalazila na prvom sidrištu podigla je unesrećenog kosom prečnicom, a potom je ekipa na drugom sidrištu preuzela unesrećenoga sistemom protu utega. Slijedilo je treće sidrište, zatim četvrto i peto koja su također sistemom protu utega odradila podizanje unesrećenog. Na šestom sidrištu podizanje je odrađeno protu utegom na tirolskoj prečnici, dok je posljednje sedmo sidrište sistemom sv. Bernarda odradilo svoju dionicu izvlačenja. Transport je planirano završio unutar jame, protekao bez poteškoća i unesrećeni je u vremenskom periodu od 45 minuta prošao planiranu dionicu. Sudjelujući na pripremama za staničnu vježbu speleospašavanja i na samoj vježbi, članovi Stanice su ponovili osnovne tehnike kretanja po užetu kao i tehnike speleospašavanja.

Treba istaknuti kako su se prilikom rada posebno  iskazali mlađi članovi HGSS-a pokazavši suvereno vladanje tehnikama i drugim elementima ovoga vida spašavanja, kako u organizacijskom tako i u izvedbenom pogledu. Ovom je vježbom HGSS- Stanica Gospić po tko zna koji put potvrdila svoju spremnost u samostalnoj realizaciji akcije speleospašavanja.

HGSS/L. O.