Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o raspisivanju lokalnih izbora koji će se održati 16. svibnja kada će se birati župani, gradonačelnici, načelnici i predstavnička tijela lokalnih vlasti. Po zakonu se lokalni izbori moraju održati treću nedjelju u svibnju, a Vlada ih raspisuje najranije 60, a najkasnije 30 dana prije održavanja.

Osim toga, Vlada će donijeti odluku o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Od raspisivanja izbora počinje teči rok od dva tjedna do kada se moraju predati kandidacijske liste, te prikupiti za njih potpisi. Nakon predaje listi Državnom izbornom povjerenstvu i proteka roka od 24 sata započinje službena predizborna kampanja.

Izmjenama Zakona o lokalnim izborima iz prosinca prošle godine smanjio se broj zamjenika župana, gradonačelnika i načelnika, te broj zastupnika, odnosno vijećnika u predstavničkim tijelima. U Zagrebu, tako, Skupština više neće brojati 51 zastupnika, nego njih 47.

U travnju prošle godine također se mijenjao zakon, a tada je u njega ugrađena mogućnost odgode prijevremenih izbora zbog izvanrednih okolnosti (pandemija).

U lokalnim jedinicama, ovisno o njihovom broju, biraju se članovi izvršne i predstavničke vlasti iz redova nacionalnih manjina. Prilikom rezanja broja zamjenika načelnika, gradonačelnika i župana, nije se diralo u brojčanu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima lokalnih vlasti.

L.O.