-
-

U četvrtak, 13. studenog oko 12.50 sati, na pločniku u blizini Policijske uprave Ličko-senjske, policajci Petar Vrkljan i Željko Kovačević pronašli su novčani iznos od 2.550 kuna koji su predali u policiju da se pohrani u kasu u nadi da će se vlasnik naknadno pronaći. Da su novac policajci pronašli objavljeno je i u lokalnim medijima.
Kako je priopćeno iz PU Ličko senjske, kako se tijekom tog četvrtka nitko nije javio u prostorije policije da je izgubio novac, odmah u petak proslijeđena je obavijest svim medijima s nadom da će vlasnik novca čuti ili pročitati obavijest i javiti se u prostorije Policijske uprave ličko-senjske. To se i dogodilo istoga dana, te je u petak u 14.20 sati u policiju došao Grga Balenović koji je prijavio gubitak novca, te potkrijepio dokazima da je pronađeni novac upravo njegov. U Policijskoj postaji Gospić obavljene su sve formalnosti, te mu je odmah vraćen novac. Kako je Grga Balenović izrazio želju da upozna nalaznike njegovog novca, danas se sastao sa njima te im zahvalio na njihovom poštenju.
Mi smo obavili svoju građansku dužnost, kazali su policajci dok je Grga Balenović kazao da je ovaj čin od strane policajaca kod njega osnažio osjećaj sigurnosti i smanjio strah od kriminala. Hvale vrijedna gesta od policajaca koja može služiti na primjer i ostalima.
PULS/D.P.