Vlč.dr.Richard Pavlić – novoimenovani Senjski župnik

1

Više svećenika Gospićko-senjske biskupije preuzet će tijekom ovog ljeta nove službe i početi raditi u novim župama. Kadrovske promjene događaju se, kao i u svim drugim biskupijama, redovito svake godine, i to odlukom mjesnog biskupa – ovdje mons.. dr. Mile Bogovića.

Tako, kanonik Senjskog kaptola mons.Mile Čančar prepozit i penitencijar, član zbora savjetnika, član zbora dekana, član Prezbiterskog vijeća, te član povjerenstva za susrete pjevačkih zborova iz Senja prelazi u Gospić za dekana Gospićkog dekanata, a dok svećenik vlč.Ante Luketić iz Gospića odlazi u župu Uznesenja BDM Oštarije za upravitelja Svetišta Gospe od Čudesa. U Senj  dolazi vlč. dr. Richard Pavlić koji je bio na Papinskom hrvatskom zavodu Sv.Jeronima u Rimu.

Oglas

Svećenik  vlč. Richard Pavlić, obranio je  17. svibnja 2010. na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu doktorsku disertaciju iz dogmatske teologije. Doktorsku tezu na temu «Il recupero della teologia della salvezza cristiana in Henri de Lubac. L’influsso di Ireneo di Lione su Henri de Lubac» (Obnova kršćanske teologije spasenja kod Henrija de Lubaca. Utjecaj Ireneja Lionskoga na Henrija de Lubaca) radio je pod vodstvom profesora Donatha Hercsika, isusovca.

U svome radu Pavlić se bavi pitanjem teološke antropologije odnosa naravi i milosti. Polazeći od antropološko-teološke misli francuskog isusovca Henrija de Lubaca (1896-1991) želi prikazati primjer obnove katoličke teologije spasenja koja se sastoji u ponovnom otkrivanju biblijsko-otačke vizije čovjeka i njegova spasenja. U tu svrhu Pavlić se vraća na studij nauka svetog Ireneja Lionskog, crkvenog oca iz drugog stoljeća, u kojem prepoznaje elemente dogmatskog nauka koji će kasnije biti asimilirani i aktualizirani od strane francuskog teologa de Lubaca.

Richard Pavlić rodom je iz Rakovice kod Slunja. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1998. u Rijeci. Prve dvije godine svećeništva služio je u Riječko-senjskoj nadbiskupiji kao nadbiskupijski povjerenik za pastoral mladih i župni vikar u Viškovu kraj Rijeke. Nakon podjele Riječko-senjske nadbiskupije, u rujnu 2000. inkardiniran je u novonastalu Gospićko-senjsku biskupiju, u kojoj do kolovoza 2004. vrši službu župnika u župi Zagorje Ogulinsko. Od jeseni 2004. boravi u Papinskom hrvatskom zavodu svetog Jeronima u Rimu te na Papinskom sveučilištu Gregoriana studira dogmatsku teologiju. U listopadu 2006., pod vodstvom profesora Donatha Hercsika, završava magistarski rad na temu «Salvezza cristiana fra divinizzazione e santificazione. Gregorio Palamas e Tommaso d’Aquino» (Kršćansko spasenje između pobožanstvenjenja i posvećenja. Grgur Palamas i Toma Akvinski).

Fred