Vlč. Jure Tutek, župnik Brinja, Jezerana i Letinca oprostio se od svojih župljana danas, na blagdan Male Gospe, 8. rujna 2011. u kapeli Male Gospe ponad Brinja.

Misu na otvorenom predvodio je novi župnik Brinja vlč. Pejo Ivkić, koncelebrirali su svećenici Otočkog dekanata. Na kraju mise riječ zahvale dosadašnjem župniku ovih župa i dekana otočkog dekanata izrekao u ime biskupije i prisutnih svećenika mons. mr. Tomislav Šporčić, župnik otočki i generalni vikar je vlč. Juri predao umjetnički križ.

U svojoj riječi mons. Šporčić je spomenuo razne životne točke vlč. Jure koje su bile teške i obilježene križem. No, u svemu tome križ mu je bio potpora na kojeg se oslanjao. Sigurno da je prerana i ozbiljna bolest u ovom vremenu veliki križ. No, vlč. Jure uvijek je vjerom i strpljivošću pobjedivao te suprotnosti života. Uz želju za dobrim zdravljem nadajmo se da će ipak makar s manje snage vlč. Jure moći voditi i koju drugu župu koja bi bila manje naporna i prikladna za njegove mogućnosti. Daj Bože da to bude.

Nakon zahvale mons. Šporčića slijedila je zahvala načelnika Općine Brinje, tajnika Župnog pastoralnog vijeća g. Mirka Radotića, ravnateljice Osnovne škole gđe Marije Vičić i drugih.

( b )