Noćas su kazaljke satova pomjerene  za jedan sat unatrag i započelo je zimsko računanje vremena. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, u razdoblju zimskog računanja vremena na motornom vozilu za vrijeme vožnje i danju moraju imati upaljena dnevna ili kratka svjetla. Vozači bicikala od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu također moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla. Vozači mopeda i motocikala dužni su tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač će se kazniti novčanom kaznom od 300 kuna.

PULS/L. O.