GOSPIĆ- Mogućnosti uzgoja industrijske konoplje na području Like tema je predavanja koju je u Gospiću organizirala Lokalna akcijska grupa, LAG Lika. Unatoč lošim vremenskim prilikama LAG je okupio većinom mlađu publiku koja se zanimala za mogućnosti uzgoja ratarske kulture koja je gotovo isčezla s ličkih polja. U uvodnom dijelu predavanja održanog u dvorani Kulturno-informativnog centra u Gospiću govorio je voditelj LAG-a Tomislav Kovačević koji je između ostaloga spomenuo mnoge druge ratarske kulture koje su nekada bile zastupljene na ovim prostorima, ali je njihov uzgoj gotovo sasvim nestao. Kovačević je pozvao poljoprivrednike da se angažiraju oko uzgoja industrijske konoplje, ali i drugih kultura za koje Lika ima odlične pedološke i klimatske uvjete. Uzgoj industrijske konoplje u Hrvatskoj nastoji aktualizirati Juraj Zubak iz Zagreba, predsjednik udruge „Zelena sinergija“, koja se bavi uzgojem ove biljke, kao i nekoliko vrsta biljaka koje su u Hrvatskoj gotovo nestale.
-Mogućnosti uzgoja, prerade i prodaje industrijske konoplje su velike i dovoljno motivirajuće. Industrijska konoplja je nekada bila zastupljena u ovome kraju i ja sam i danas istaknuo dobre uvjete koje Lika ima za masovniji uzgoj ove kulture, ali i općenito ekološku poljoprivredu. Zanimanje publike je bilo odlično, bilo je dosta konkretnih pitanja, pa se nadam da će slijedom mojih iskustava krenuti i mnogi Ličani jer je poljoprivreda jedan od hrvatskih resursa koji su nepravedno zapostavljeni. U Sloveniji je prije 3 godine održan „1. Kongres konoplje“, biljke koja ima sve veći značaj u gospodarstvu EU, rekao je Juraj Zubak, jedan od pionira koji se zalaže za promjenu hrvatske regulative u odnosu na ovu biljku i za njezinu masovnu proizvodnju.
M. S.