OTOČAC- Proizvodnja sira u Sirani „Runolist“ sukcesivno raste od samog početka rada ovog uglednog proizvodnog subjekta. S pogonima u Krasnu i Otočcu „Runolist“ završava ovu poslovnu godinu sa 110 tona sira. Prema riječima vlasnika sirane Vladimira Tomaića može se i bolje, ali…
-Proizvodnja sira raste iz godine u godinu, pri čemu smo uspjeli zadržati vrhunsku kvalitetu naših sireva. „Runolist“ zapošljava 14 radnika i proizvodnja bi mogla biti i veća, ali se pojavljuje stari problem: isporučimo robu, platimo PDV i onda čekamo naplatu isporučenoga. U takvim tržišnim odnosima teško je poslovati i napredovati. Zato u 2015. godini ne planiram nastavak uzlaznog trenda proizvedenih količina sira, ali samo iz spomenutih razloga, ističe Vlado Tomaić.
U proizvodnji sira „Runolist“ je angažirao više od 70 dobavljača mlijeka s šireg područja Otočca. Ovaj je proizvodni subjekt plasirao na tržište tri vrste sira: Krasnarski runolist, Velebitski sir i sir Škripavac. Na državnim natjecanjima Sirana „Runolist“ osvojila je ukupno 29 medalja za kvalitetu, od čega 23 zlatne i 6 srebrenih.
M. S.