Voditelj LAG-a Lika Tomislav Kovačević

U pravoj poplavi aktivnosti i projekata LAG Lika se već etablirao kao konstanta koja na krilima tradicije i moderno krči put gospodarskog uspona. Voditelja LAG-a Tomislava Kovačevića pitali smo koje projekte LAG-a Lika iz 2016. godine valja istaknuli kao posebno važne i zbog čega?

-LAG Lika je u siječnju 2016. uspješno završio s provođenjem IPARD projekta po Mjeri 202 „Provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a Lika“. Temeljem podataka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju LAG Lika je drugi hrvatski LAG po iskorištenosti ugovorenih sredstava. Tijekom dvije godine provedbe projekta održano je 40-ak stručnih predavanja sa preko 1200 sudionika. Direktan rezultat rada je uvjetno odobrenih 8,57 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. na području LAG-a, od toga 266.395,00 kn temeljem Mjere 7, 796.708 kn kroz podmjeru 6.3., a preostali iznos temeljem Mjere 4. Trenutno nisu poznati svi rezultati za Mjeru 6 (podmjera 6.1. i podmjera 6.3.) te je za očekivati da će konačni iznos odobrenih sredstava biti veći. LAG je svakodnevno pružao savjetodavne usluge u pogledu mogućnosti i uvjeta za prijavu na pojedine natječaje i funkcionira kao info točka. Najčešći su upiti vezani uz Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020., ali djelatnici LAG-a se trude odgovoriti na raznovrsna pitanja potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava s ovog područja ili korisnike uputiti na adrese na kojima mogu dobiti odgovore na svoja pitanja.

INTEGRA LIKA 2020

Kao što je poznato, LAG Lika je u rujnu 2015. pokrenuo petogodišnji projekt „INTEGRA LIKA 2020“ kojemu je cilj brandiranje Like i podvelebitskog primorja. Vizija projekta je brendiranje Like i podvelebitskog primorja kao globalno poznate i ekološki prihvatljive destinacije s prepoznatljivim prirodnim ljepotama, bogatom ponudom autohtone hrane te samoodrživim gospodarstvom. Projekt se provodi kroz 5 fokus područja: poljoprivreda, stvaranje identiteta, turizam, samoodrživost i ekologija.

LIKA QUALITY

U 2016. godini je izrađen vizualni identitet znaka kvalitete „Lika Quality“ te Pravilnik o dodjeli znaka „Lika Quality“. Navedeno su preduvjeti za uspostavljanje regionalnog sustava kvalitete za poljoprivredne proizvode, ugostiteljske objekte i smještajne kapacitete. Regionalni sustav kvalitete podrazumijeva označavanje proizvoda, usluga i objekata koji su proizvedeni po pravilima struke, imaju uporište u tradiciji te ih odlikuje viša razina kvalitete a sve u cilju podizanja konkurentnosti i jačanja gospodarstva ovog područja. U 2016. godini LAG Lika je zajedno s partnerima na projektu „INTEGRA LIKA 2020“ pokrenuo projekt Stay 3 Days in Lika kojemu je cilj produžiti boravak turista na širem području Like i podvelebitskog primorja. Upravo iz tog razloga osmišljeno je više varijanti trodnevnih izleta kako bi turisti koji posjećuju NP Plitvička jezera produžili svoj boravak u Lici i Primorju. Početak 2016. godine obilježio je intenzivan rad na Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Lika za razdoblje 2014. – 2020. Navedeni dokument je izrađen poštujući Leader pristup, odnosno uvažavajući mišljenja lokalnih stanovnika o smjeru razvoja područja LAG-a. Izrađeni dokument predstavlja natječajnu dokumentaciju kojom će LAG zatražiti nešto više od 1 milijun € iz Programa ruralnog razvoja. Dobiveni iznos će LAG putem natječaja za pojedine mjere preusmjeriti na korisnike s LAG područja. Vizija razvoja LAG-a Lika je: Globalno prepoznatljiva destinacija, ugodna za život i rad, usklađenog i održivog gospodarskog, okolišnog i društveno-socijalnog razvoja temeljenog na tradicijskim vrijednostima, prirodnoj i kulturnoj baštini. U suradnji s Gradom Gospićem i Poljoprivrednim institutom Osijek pokrenut je pilot projekt intenzivnog uzgoja šljive u sklopu kojeg će biti formirano pokusno polje s različitim vrstama šljive i rasadnik. U suradnji s udrugom ZIR – zajednica i razvoj te uz potporu Grada Gospića, OŠ dr. Jure Turića Gospić i Udruge roditelja djece s posebnim potrebama „Pčelice“ LAG Lika osmislio je i pokrenuo projekt „Urbani vrt – Vrtlariti je lako – nauči kako!“. Kroz projekt je formiran urbani permakulturni ekološki vrt kako bi na praktičnom primjeru pokazali poljoprivredne prakse za produženje vegetacijske sezone, te mogućnosti uzgoja i proizvodnje hrane na malim prostorima.

-U tijeku su radovi na još nekoliko projekata. Što možemo u tom smislu očekivati do konca ove godine?

LAG Lika je dobio potporu Grada Gospića za provođenje projekta „Cirkularna ekonomija u Gradu Gospiću“ koji će se provoditi od srpnja do listopada 2016. Cilj projekta je potaknuti aktivniju ulogu pojedinca u cirkularnoj ekonomiji kroz edukativne aktivnosti usmjerene na zaštitu okoliša i očuvanje prirodne baštine. Predviđeno je održavanje predavanja o cirkularnoj ekonomiji i kompostiranju u stanu te izrada on line brošure o cirkularnoj ekonomiji.
Dodamo li ovome nizu aktualni postupak zaštite ličkog sira škripavca, onda svakako ima puno mjesta opravdanom optimizmu. Lika se sporo, ali sigurno otvara svijetu pokazujući kvalitete kojih ponekad ni sami nismo svjesni.

L. O.