Vučji čopor opet napao!

Studen koja je zadnjih dana okovala Liku primorala je izgladnjele vukove na nove nasrtaje stoku. Tako je čopor vukova prekjučer upao na imanje Katarine Butorac iz Barleta koja se bavi uzgojem goveda pasmine angus. Gladni predatori pri tome su usmrtili jednu junicu, a na OPG-u Butorac strahuju od novih napada jer se ovih dana u široj okolici sela nadomak Bilaja čuje zavijanje vukova koji se povremeno spuštaju nadomak mnogih kuća, o čemu svjedoče tragovi u snijegu. Lovci su nemoćni jer je riječ o strogo zaštićenoj vrsti, a za ubijanje vuka globa je 50 tisuća kuna!

L.O.