Vukova ima, štete se zbrajaju, a vukovi su zakonom zaštićeni!

Ne prestaje medijska panika oko vukova u Lici. Tu paniku podgrijavaju mnogi mediji željni senzacija, posebno onda kada niti nemaju što objaviti. Vraćaju nam se tako gotovo epske priče o najezdi vukova koji kolju sve pred sobom. U razgovoru s lovcima doznajemo kako vukova ima, a štete čine na stoci jer im suha zima bez snijega prikriva tragove i olakšava kretanje. Osim toga ovce i krave su gotovo stalno na ispaši pa poljoprivrednici na ovaj  način štede veće količine sijena.

Kako se sve ovo oslikava na terenu rekao nam je načelnik Općine Udbina i pasionirani lovac Josip Seuček.

Nastavak ispod oglasa

-Budući smo stalno u  kontaktima s vlasnicima OPG-a teško je zaklljučiti da se događa nešto nesvakidašnje. Ovdje se nalazi nekoliko većih OPG-a, a vukovi su najviše  štete načinili obiteljima Gučanin i Dejanović. Treba imati u vidu da se stočni fond na području Udbine unatrag nekoliko godina učetverostručio. Po onoj staroj izreci „gdje je blaga, tu je i štete“ događaju se i napadi vukova. Zaista je teško gledati kako se ti ljudi trude i vrijedno rade oko stoke, a onda napadnu vukovi i odnesu im tele ili nekoliko ovaca i janjaca. Sa terena nam stižu informacije po kojima su vukovi viđeni gotovo posvuda: u okolici Udbine, u Podlapači, Toliću, na Krbavskom polju, Grabušiću… Vukovi su zakonom strogo zaštićeni pa je jedina obrana od njihovih nastraja imati vrhunske pastirske pse i pastira koji je uvijek uz blago, kaže Josip Seuček.

Većina vlasnika stoke nemaju pastira, nego li „električnu čobanicu“. Lukavi vukovi lako preskoče žice ili se podvuku ispod njih i onda započnu s klanjem stoke. S obzirom da mnogi uzgajivači ovaca drže i po tisuću grla nemoguće je toliki broj držati pod stalnom paskom nekoliko pasa tornjaka i pomoću struje od 12 volti.

M.S.